A reformáció 500 éves évfordulójának ünneplése

Ma a reformáció 500 éves évfordulóját ünnepelték a sziráki evangélikus templomban, s egyben megemlékeztek Breuer Oszkárról, aki lelkészként 18 évig szolgálta a sziráki gyülekezetet. Az ünnepségen jelen volt Breuer Oszkár 3 lánya is. A reformáció lényegét szép, bármely felekezet által vállalható prédikációjában Szebik Imre nyugalmazott püspök foglalta össze. Breuer Oszkárra emlékeztek Tamás Tamásné és Bartos Zoltán lelkészek, Hlavacska András és Breuer Csilla.

Érdekes, nem is olyan régi sziráki vonatkozások Breuer Oszkár idejéből: Akkor szavazta meg a presbitérium, hogy vasárnap az addigi három helyett csak két istentisztelet legyen Szirákon, mert a lelkésznek a kisbágyoni fíliát is el kellett látnia. Más: oltárterítőre gyűjtve fejenként 5 Ft-os adományokat kértek, így jött össze kb. 700 ember (!) adományából az új oltárterítő ára.

Alapítványunk részéről köszönjük mindazok munkáját, akik sütemény- és szendvicskészítéssel lehetővé tették, hogy tisztességgel fogadhassuk a vendégeket. Nagyon örültünk a kedves vendégeknek!

A sziráki evangélikus gyülekezet lelkészei a kezdetektől a reformáció 500-ig

A sziráki evangélikus gyülekezet lelkészei a kezdetektől a reformáció 500-ig

E kis füzetecskét ajánlom minden kedves olvasó megértő és kritikus figyelmébe:

Még 2014-ben megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy össze kellene

állítani egy kis füzetecskét a sziráki evangélikusságról: amíg élnek a múlt hiteles tanúi,

a témával kapcsolatos – Szirákról szóló – történet, irodalmi utalás az archívumokban

fellelhető. Ezeket talán azért kell papírra vetni, hogy utódainknak legyen mit

megszívlelni: a múltunkról, az anyákról, az apákról, az együtt élő nemzedékek atyafiairól, anya-lányairól, az egykori vezetőinkről, elöljáróinkról, az ott élő egyszerű emberekről, azok anyagi és lelki összefogásáról példát venni, okulni a hibákból, s építeni a reményteljes jövendőt, így a reformáció 500 éve nevezetes fordulóján.

LETÖLTÉS

 

Hlavacska András szerkesztő
(sz: Szirák, 1946-Jászberény, 2016-május – 2017. április)

Evangélikus Egyházközösség

  1. A templom története

A Sziráki Evangélikus Templom régre nyúló történettel rendelkezik. Már az első ezredfordulóról vannak utalások egy Máltai Johannita Lovagrend által működtetett rendházról, ami a mai templom helyén állt. Ez a rendház a XIV. századig létezett Szirákon. Ennek alapjait az építők megtalálták, és belőle egy faragott követ beépítettek az új templom falába.

Az Evangélikus jelenlét a községben már a reformáció idejében kezdődött. Volt templomuk is, amiről csak keveset tudunk. Mindenesetre az biztos, hogy kicsinek bizonyult a hívek számához és Szirák státuszához képest. A tagok létszáma 1779-ben 1312 fő volt. Szirák járási és esperesi székhely is volt, nem beszélve arról, hogy a Nógrádi Egyházmegye egyik legrégebbi közösségének számított.

A jelenlegi templom építése 1782-ben kezdődött és 1788-ra lett kész. Megvalósulásában döntő szerepe volt gróf Teleki Józsefné született Róth Johanna áldozatkészségének.

Az építmény tervei Jung József pesti építésztől származnak. Többek között ő alkotta meg a Hatvani Grassalkowich kasélyt és felügyelte az Aszódi Podmaniczky kastély átépítését.

Kialakításán látszik a nagyvonalú anyagi háttér. Páratlan akusztika jellemzi. Befogadóképessége 260 fő (ülőhely). Orgonája egy manuálos, megbízható szerkezet, a templommal egyidős. Oltára teljes egészében fából készült, míves faragással. Ismereteink szerint közép Európa legnagyobb fa oltáráról beszélünk.

A templomtoronyban 4 harang található, ezekből 2 van rendszeres használatban. A másik 2 már csak idézi az egykor működő, és zenélő toronyórát, aminek mára sajnos csak a nyomai lelhetők fel. A templom az évszázadok során egy-két tűzvészen és több felújításon is átesett, a legutóbbi renoválás 2004-ben fejeződött be.

Bővebben itt. (link: http://szirak.lutheran.hu/tortenet.htm) (tovább…)