1. A templom története

A Sziráki Evangélikus Templom régre nyúló történettel rendelkezik. Már az első ezredfordulóról vannak utalások egy Máltai Johannita Lovagrend által működtetett rendházról, ami a mai templom helyén állt. Ez a rendház a XIV. századig létezett Szirákon. Ennek alapjait az építők megtalálták, és belőle egy faragott követ beépítettek az új templom falába.

Az Evangélikus jelenlét a községben már a reformáció idejében kezdődött. Volt templomuk is, amiről csak keveset tudunk. Mindenesetre az biztos, hogy kicsinek bizonyult a hívek számához és Szirák státuszához képest. A tagok létszáma 1779-ben 1312 fő volt. Szirák járási és esperesi székhely is volt, nem beszélve arról, hogy a Nógrádi Egyházmegye egyik legrégebbi közösségének számított.

A jelenlegi templom építése 1782-ben kezdődött és 1788-ra lett kész. Megvalósulásában döntő szerepe volt gróf Teleki Józsefné született Róth Johanna áldozatkészségének.

Az építmény tervei Jung József pesti építésztől származnak. Többek között ő alkotta meg a Hatvani Grassalkowich kasélyt és felügyelte az Aszódi Podmaniczky kastély átépítését.

Kialakításán látszik a nagyvonalú anyagi háttér. Páratlan akusztika jellemzi. Befogadóképessége 260 fő (ülőhely). Orgonája egy manuálos, megbízható szerkezet, a templommal egyidős. Oltára teljes egészében fából készült, míves faragással. Ismereteink szerint közép Európa legnagyobb fa oltáráról beszélünk.

A templomtoronyban 4 harang található, ezekből 2 van rendszeres használatban. A másik 2 már csak idézi az egykor működő, és zenélő toronyórát, aminek mára sajnos csak a nyomai lelhetők fel. A templom az évszázadok során egy-két tűzvészen és több felújításon is átesett, a legutóbbi renoválás 2004-ben fejeződött be.

Bővebben itt. (link: http://szirak.lutheran.hu/tortenet.htm)

 

  1. Az Egyházközség vezető tanácstagok, lelkész elérhetősége

Az Egyházközség hivatalos neve: Sziráki Evangélikus Egyházközség

Levelezési cím: 3044. Szirák, Kossuth út 23.

E-mail: szirak@lutheran.hu

Elérhetőségek

Lelkész:         Bartos Zoltán helyettes lelkész, 06-20-9651-631, zoltan.bartos@lutheran.hu

Felügyelő:    Bakonyiné Ács Enikő, 06-30-190-0366, enke1976@citromail.hu

Gondnok:     Kissné Kelemen Márta, 06-20-824-2846

 

  1. Miserend – Istentiszteleti rend

Minden vasárnap délelőtt fél 10 óra, minden hó első vasárnapján valamint a nagyünnepek első napján úrvacsoravétel.

 

  1. Felajánlások bankszámlaszáma

Az Egyházközség bankszámlaszáma: 55400077-11033341

Szeretettel fogadjuk az ezen érkező adományokat, vagy akár az egyházfenntartói járulék befizetését is. Kérjük, minden esetben jelezzék a küldemény célját.

Az egyházfenntartói járulék aktuális összege itt. (link: http://szirak.lutheran.hu/arak.htm)

Fizetése az adott évben bármikor történhet.

Ezen kívül mód van az 1% felajánlására. A 0035 technikai szám az Evangélikus Egyház azonosítója.

Köszönjük, ha adóbevallásánál az Evangélikus közösséget választja.

 

  1. Esetleges hirdetmények

Szeretettel hívjuk fel az érdekeltek figyelmét, hogy a Sziráki temető elülső nagyobb része az Evangélikus egyház tulajdonában és kezelésében van. Szeretteink nyughelyén törekszünk a méltó körülmények biztosítására. Ennek egyik feltétele a temetői szabályrendelet (link: http://szirak.lutheran.hu/temetorend.htm) betartása, valamint a sírhelyek, síremlékek megvételének és megváltásának (link: http://szirak.lutheran.hu/arak.htm) rendezése.

 

  1. Fotók és még amit szeretnétek bármit