Több mint 46 éve kerültem el Otthonról, de emlékeimben SZIRÁK mindenkor az erőt adó gyökereket, az éltető szülőföldet jelenti számomra. Időtlenül benne élnek örömteli gyermekkorom meséi, a játszótársaimmal közös nevetések, első szerelmeim, ifjúságom jövőt festő álmai, szeretett testvéremmel való véd- és dacszövetség megbonthatatlannak hitt sziklaszilárdsága, szüleim, nagyszüleim óvó, intő szavai, a távolabb élő rokonok látogatásával járó várakozás izgalmai, a kertünk végében lévő kis patak és rét adta szabadság érzet….., és még sorolhatnám a végtelenségig,….. melyektől Szirák számomra mindenkor nagybetűvel írott SZIRÁK marad!

Fotók: Szirák Emlékkönyve, valamint Szirák Polgárosodásáért Alapítvány közösségi FB. oldalairól kölcsönözve

 

 

A Szirákról elszármazottaknak, akik még esetleg nem látták a felújított Teleki-sírboltot. (Az ünnepélyes átadás még nem történt meg, de így is szép. Köszönet a Magyar Nemzeti Múzeumnak és mindazoknak, akik a kezdeményezést adományaikkal, munkájukkal támogatták.)

Szirák Község Önkormányzata a nyári szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak minden munkanapon 2017. június 19-től – 2017. augusztus 25-ig  folyamatosan biztosítja.

Tájékoztatom, hogy a gyermekétkeztetésben azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt, akiknek a szülei azt nyilatkozatban kérték.

Átvétel helye: Szirák Község Önkormányzata

Átvétel ideje: 10:30 -tól – 13:00 –ig.

Szünidei gyermekétkeztetés

 

Szirák Község Önkormányzata a tavaszi szünetben történő szünidei gyermekétkeztetés 2017. április 13-án, (csütörtökön) és 2017. április 18-án (kedden)  biztosítja.

 A gyermekétkeztetésben azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt, akiknek a szülei azt nyilatkozatban kérték.

Átvétel helye: Szirák Község Önkormányzata

Átvétel ideje: 10:30 -tól – 13:00 –ig.