Az iskola meglehetősen régi, 1897-es alapítású intézmény.

Jelenleg az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működőik. Az intézményünk 8 általános iskolai évfolyammal, évfolyamonként 1 osztállyal. emellett középfokú oktatás keretében 3 szakiskolai évfolyamon 1-1 osztályban a 34621 01 OKJ számú gazda szakmát tanulhatják tanulóink.

dscn0228

Az iskolában közel 10 éve folyik nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás formában. Elindulásától kezdve részt veszünk az integrált oktatást támogató (IPR) programban, melynek segítségével nagyon sok szép és hasznos programot, rendezvényt szervezünk a tanulóknak, emellett felszerelést, taneszközöket is biztosítunk számukra. Iskolánk tanulóinak túlnyomó része igen nehéz körülmények közül, nagy hátránnyal érkezik hozzánk. Intézményünk tanulóinak 80 %-a hátrányos helyzetű és az új törvényi szabályozás ellenére 70 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, ami kirívóan magas arány!

aula2

Az iskola nevelőtestületének célja, az iskola jelenleg meglévő képzési szerkezetének fenntartása, továbbá célul tűztük ki a szakmát adó szakképzés mellet az érettségi lehetőségét. Véleményünk szerint a helyben történő szakma szerzés elengedhetetlen a sziráki fiatalok megélhetésének, felemelkedésének, a társadalomba való beilleszkedésének biztosításához.

 

Iskolánk honlapjának címe: www.telekisuli.hu