Szirák Község Önkormányzatának Képviselő Testülete köszöntötte a községben élő 80.életévüket betöltött időseket. Kómár Jánosné polgármester köszöntő levele mellett 50.000 Ft. kézpénzt kaptak az idősek.
A képviselő -testület nevében az ajándékot: Mikus János önkormányzati képviselő, Dudás Lászlóné önkormányzati képviselő,és Dr. Micsutka Attila az idős bizottság elnöke adták át az időseknek az otthonukban. Időseinknek ezúton is kívánunk hosszú egészségben és szeretettben gazdag éveket!

Várnai Zseni: Úgy tégy,mintha örökig élnél

Úgy tégy,mintha örökig élnél,
Úgy folytasd minden dogodat,
Mintha már semmitől se félnél,
Az elmúlás se riogat…
Mert nem lehet fölérni ésszel,
Hogy jön a Perc!
S mindent bevégzel…
Megszűnsz létezni,
Nem leszel!
Mintha sohase lettél volna…
S ez lenne minden élők sorsa?!

Ne gondolj erre,
Nem szabad!
Csak folytasd minden dolgodat.
Úgy tégy,mintha örökig élnél!
Hinned is kell,hogy így igaz.
Megérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz…
Teremtő zápor hull a földre,
Jogod van fényre

Ingyenes könyvtári szolgáltatások   

  •  könyvkölcsönzés
  •  könyvtári dokumentumok helyben használata
  •  folyóirat olvasás
  •  könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárban eMagyarország pont működik

ID száma: 2970

eTanácsadó neve: Kulikné Bányász Erzsébet

elérhetősége:  06 20  506 8771

Szolgáltatásai

  • Ingyenes internet használat
  • fénymásolás
  • nyomtatás
  • lehetőség szerint tanfolyamok szervezése ( számítógép, internet  használat)

Elérhetőségek

Cím: 3044  Szirák, Petőfi út 102.

Tel:   06 32 485 033

E-mail:  mail@konyvtar-szirak.koznet.hu

könyvtáros: Kulikné Bányász Erzsébet

 

7372
 
Dr. Budik Edit állatorvos
3044 Szirák Petőfi S. út 5   tel: 06-30-599-8003
 
Dr. Micsutka Attila állatorvos
3044 Szirák Micsutka tanya 18/5    tel: 06-70-411-5982
 
Állatorvosi ügyelet:  2017. augusztus
Hatósági állatorvosi ügyelet:  2017. augusztus
 
 
 
 
 
 
doksik_png
 
Állattartással kapcsolatos iratok
 

 

Jogszabályok
 

jogszabalylogoMentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

patika

Reménység Gyógyszertár

3044 Szirák, Petőfi út 98.
Tel. sz.: 06 32 485 021
Gyógyszerész: Szőllősiné dr. Bálint Etelka

Nyitvatartás

hétfő: 7:30 – 12
kedd: 13-16
szerda: 7:30 – 12
csütörtök: 13-16
péntek: 7:30 – 11
szombat – vasárnap: zárva

 vedono

 

A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915-től a Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott. Munkánk célja: segíteni a gyermeket váró, gyermekeket nevelő családokat, hogy a felnövekvő gyermekek testileg, lelkileg egészségesebben váljanak felnőtté. A védőnői munka törvények által szabályozott tevékenység.
A védőnői gondozás a településen bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen a településen tartózkodókra terjed ki.
A személyes tanácsadások, illetve családlátogatások alkalmával bizalmi kapcsolat alakul ki a családok és a védőnő között. 

A védőnő fő feladata a nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig és az iskolás korosztály ellátása. Szűrések, védőoltások megszervezése, betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok és egészségfejlesztés.

 

Védőnői szolgálat helye: 3044 Szirák, Petőfi út 35.

Területi védőnő neve: Bendikné Debrei Anna

Védőnő tel. sz.: 06 32 485 231 vagy 06 30 507 9624

Rendelési idő: kedd – csütörtök : 8 – 15 óráig

dokikep

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ

 

Dr. Gürtler Zsuzsanna

oxyológus szakorvos

 

Dr. Unger Gyula

belgyógyászat-háziorvostan-üzemorvostan szakorvos
HÉTFŐ   KEDD
 14:00 -18:00 SZIRÁK BETEGRENDELÉS 10:00-12:00  SZIRÁK  GYÓGYSZERÍRÁS
  SZERDA     12:00-14:00  SZIRÁK  BETEGRENDELÉS
 8:00-10:00  SZIRÁK  GYÓGYSZERÍRÁS   14:00-15.00  BÉR  BETEGRENDELÉS
 10:00-11:00  SZIRÁK  SŰRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS  SZERDA
 10:00-11:00 sürgősségi betegellátás (SZIRÁK)
 CSÜTÖRTÖK      PÉNTEK
8:00-10:00 BÉR GYÓGYSZERÍRÁS 8:00-10:00 SZIRÁK GYÓGYSZERÍRÁS
10:30-12:30 SZIRÁK BETEGRENDELÉS 12:00-15:00 SZIRÁK BETEGRENDELÉS

Betegrendelési időn kívül, sürgős esetben

– hétfőn, szerdán és csütörtökön- hívható a

06-30-497-2837 -s telefonszámon.

Betegrendelési időn kívül, sürgős esetben

– kedden és pénteken- hívható a

06-30-925-1373 -s telefonszámon.

 

A Körzeti Nővér elérhető munkaidőben a 06-30-476-9831-s telefonszámon.

Ügyeleti szolgálat Héhalomban hétköznap délután 16 órától másnap reggel 8 óráig.

Hétvégén folyamatosan működik. Telefon: 06/32 482-027

 

tooth

Fogászati rendelő

3044 Szirák, Kossuth út 21.
Tel.sz.: 06 32 785 174;  06 32 782 499 ;  06 20 932 9932
Fogorvos neve: Dr. Dubsky Zsolt
Rendelési idő:
kedd – csütörtök: 8-12
szerda: 12 – 16

Az iskola meglehetősen régi, 1897-es alapítású intézmény.

Jelenleg az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működőik. Az intézményünk 8 általános iskolai évfolyammal, évfolyamonként 1 osztállyal. emellett középfokú oktatás keretében 3 szakiskolai évfolyamon 1-1 osztályban a 34621 01 OKJ számú gazda szakmát tanulhatják tanulóink.

dscn0228

Az iskolában közel 10 éve folyik nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás formában. Elindulásától kezdve részt veszünk az integrált oktatást támogató (IPR) programban, melynek segítségével nagyon sok szép és hasznos programot, rendezvényt szervezünk a tanulóknak, emellett felszerelést, taneszközöket is biztosítunk számukra. Iskolánk tanulóinak túlnyomó része igen nehéz körülmények közül, nagy hátránnyal érkezik hozzánk. Intézményünk tanulóinak 80 %-a hátrányos helyzetű és az új törvényi szabályozás ellenére 70 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, ami kirívóan magas arány!

aula2

Az iskola nevelőtestületének célja, az iskola jelenleg meglévő képzési szerkezetének fenntartása, továbbá célul tűztük ki a szakmát adó szakképzés mellet az érettségi lehetőségét. Véleményünk szerint a helyben történő szakma szerzés elengedhetetlen a sziráki fiatalok megélhetésének, felemelkedésének, a társadalomba való beilleszkedésének biztosításához.

 

Iskolánk honlapjának címe: www.telekisuli.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő 8-12 óráig

Szerda 8-16 óráig

Péntek:8 órától 12 óráig

Polgármester

Kómár Jánosné

Tel.: 32/485-148

e-mail: szirakpolgarmester@szirak.hu

 

Mikus Kinga aljegyző

Tel.: 32/485-248

e-mail: szirakjegyzo@szirak.hu

hétfő, szerda, péntek 8 órától 11 óráig tart ügyfélfogadást

Novák Zoltán főelőadó

népességnyilvántartás, hagyatéki ügyintézés, működési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés

Bagi Melinda főelőadó

települési lakhatási támogatás, rendkívüli települési támogatás, és házipénztári be és kifizetésekkel kapcsolatos ügyintézés

Bohár Magdolna főelőadó

Tel.: 32/485-148

e-mail: szirakigazgatas@szirak.hu

iktatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szociális étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés