Szirák Község Önkormányzatának Képviselő Testülete köszöntötte a községben élő 80.életévüket betöltött időseket. Kómár Jánosné polgármester köszöntő levele mellett 50.000 Ft. kézpénzt kaptak az idősek.
A képviselő -testület nevében az ajándékot: Mikus János önkormányzati képviselő, Dudás Lászlóné önkormányzati képviselő,és Dr. Micsutka Attila az idős bizottság elnöke adták át az időseknek az otthonukban. Időseinknek ezúton is kívánunk hosszú egészségben és szeretettben gazdag éveket!

Várnai Zseni: Úgy tégy,mintha örökig élnél

Úgy tégy,mintha örökig élnél,
Úgy folytasd minden dogodat,
Mintha már semmitől se félnél,
Az elmúlás se riogat…
Mert nem lehet fölérni ésszel,
Hogy jön a Perc!
S mindent bevégzel…
Megszűnsz létezni,
Nem leszel!
Mintha sohase lettél volna…
S ez lenne minden élők sorsa?!

Ne gondolj erre,
Nem szabad!
Csak folytasd minden dolgodat.
Úgy tégy,mintha örökig élnél!
Hinned is kell,hogy így igaz.
Megérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz…
Teremtő zápor hull a földre,
Jogod van fényre

Ingyenes könyvtári szolgáltatások   

  •  könyvkölcsönzés
  •  könyvtári dokumentumok helyben használata
  •  folyóirat olvasás
  •  könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárban eMagyarország pont működik

ID száma: 2970

eTanácsadó neve: Kulikné Bányász Erzsébet

elérhetősége:  06 20  506 8771

Szolgáltatásai

  • Ingyenes internet használat
  • fénymásolás
  • nyomtatás
  • lehetőség szerint tanfolyamok szervezése ( számítógép, internet  használat)

Elérhetőségek

Cím: 3044  Szirák, Petőfi út 102.

Tel:   06 32 485 033

E-mail:  mail@konyvtar-szirak.koznet.hu

könyvtáros: Kulikné Bányász Erzsébet

 

7372
 
Dr. Budik Edit állatorvos
3044 Szirák Petőfi S. út 5   tel: 06-30-599-8003
 
Dr. Micsutka Attila állatorvos
3044 Szirák Micsutka tanya 18/5    tel: 06-70-411-5982
 
Állatorvosi ügyelet:  2017. október
Hatósági állatorvosi ügyelet:  2017. október
 
 
 
 
 
 
doksik_png
 
Állattartással kapcsolatos iratok
 

 

Jogszabályok
 

jogszabalylogoMentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

patika

Reménység Gyógyszertár

3044 Szirák, Petőfi út 98.
Tel. sz.: 06 32 485 021
Gyógyszerész: Szőllősiné dr. Bálint Etelka

Nyitvatartás

hétfő: 7:30 – 12
kedd: 13-16
szerda: 7:30 – 12
csütörtök: 13-16
péntek: 7:30 – 11
szombat – vasárnap: zárva

 vedono

 

A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915-től a Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott. Munkánk célja: segíteni a gyermeket váró, gyermekeket nevelő családokat, hogy a felnövekvő gyermekek testileg, lelkileg egészségesebben váljanak felnőtté. A védőnői munka törvények által szabályozott tevékenység.
A védőnői gondozás a településen bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen a településen tartózkodókra terjed ki.
A személyes tanácsadások, illetve családlátogatások alkalmával bizalmi kapcsolat alakul ki a családok és a védőnő között. 

A védőnő fő feladata a nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig és az iskolás korosztály ellátása. Szűrések, védőoltások megszervezése, betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok és egészségfejlesztés.

 

Védőnői szolgálat helye: 3044 Szirák, Petőfi út 35.

Területi védőnő neve: Bendikné Debrei Anna

Védőnő tel. sz.: 06 32 485 231 vagy 06 30 507 9624

Rendelési idő: kedd – csütörtök : 8 – 15 óráig