ovi1

A Sziráki APRÓFALVA óvoda bemutatkozása

 

Cím:                   3044 Szirák, Róth Johanna út 1.

Telefon:             +36/32 485-035,   06/70- 434 8088

E-mail:               bogera@citromail.hu

Vezető óvónő:     Bajnócziné Bognár Erika

 

Az Aprófalva óvoda, Szirák központjában működik egy műemlék jellegű épületben, kellemes természeti környezetben, gyermekbarát udvarral. Gyermekeink mindegyike helyi lakosú, soknak a testvére, de még a szüleik is ebbe az óvodába jártak.

ovi2

ovi3

Óvodánk 50 férőhellyel rendelkezik, a gyermekeket két csoportban fogadjuk. (kis-középső, és középső-nagy csoport)

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze. Az otthoni nevelést –folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva a szülőkkel – igyekszünk kiegészíteni. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, közös ünnepek, rendezvények.

Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Kollégáink mindegyike további szakképesítéssel is rendelkezik. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban.

 

Az óvoda szolgáltatásai:

  • Fejlesztő pedagógiai felzárkóztató foglalkozás
  • Logopédiai ellátás
  • Hitoktatás

 

Legfontosabb nevelési elveink:

  1. A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása;
  2. Nevelésünkben törekszünk a gyermek személyiségének, differenciált képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatására, tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség biztosítására;
  3. Az óvodai élet egészét a játék és játékosság jellemzi, ennek rendeljük alá az összes többi tevékenységi formát;
  4. Gondoskodunk a gyermek egészséges fejlődését elősegítő tárgyi és személyi környezetről;
  5. Biztosítjuk a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő fejlődését.

Helyi nevelési programunk a Komplex prevenciós óvodai program adaptálása, mely a tanulási zavarok korai szűrését és korrigálását tűzte ki célul. A legtermészetesebb gyermeki megnyilvánulásokra, a játékra és a mozgásra épít. Mindent, amit lehet, természetes környezetben, élmény szinten, tapasztalatok szerzésével ismertetünk meg a gyermekekkel.

Óvodai napirendünk kialakításakor figyelembe vesszük azt az alapelvet, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a szabad játék. Ennek feltételeit biztosítjuk mind a csoportszobákban, mind az udvaron. Udvarunk tágas, sokféle mozgásos játékra nyújt lehetőséget.

A kötetlen és kötelező foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára épülő játékos tevékenységek. Gyakran, ha lehet, mindennap kint tartózkodunk a szabadban, sétálunk, kirándulunk az óvoda környékén.

Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: Idősnapi köszöntés . Mikulás ∙ Karácsony ∙ Farsang ∙ Húsvét ∙ Anyák napja ∙ Március 15. ∙ Gyermeknapi sportprogramok ∙ Évzáró ünnepség.

Az érdeklődő szülőknek szívesen adunk bővebb tájékoztatást, telefonon, vagy személyesen.

 

Szirák, 2016. január 18.

                                                                                                          Bajnócziné Bognár Erika

                                                                                                               Óvodavezető

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2016/2017-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2015/2016-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Helyi nevelési programja

A pedagógusi szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Szirák és Térsége szennyvízcsatorna beruházás

Szabina és István

Anikó és Zoltán

A Budapest Zornica táncegyüttes előadása Szirákon

Mariann és Roland

Anett és Péter

Evangélikus templom harangjai

Evangélikus templom két kisebb harangja

Az evangélikus templom harangjai

Nagyboldogasszony búcsú 2014.

Katolikus templom orgona

Teleki-Degenfeld Kastélyszálló

Sziráki kastély története

Gyémánt bál 2016.

Kedves Látogatónk!

Szirák polgármestereként Szeretettel és Tisztelettel üdvözlöm községünk honlapján.

Nézzen körül itt, a világháló sziráki pontján, ismerje meg a már az ősidőktől lakott, gyönyörű természeti környezetben fekvő településünk történetét, múltját és jelenét.

Bízunk benne, hogy felkeltjük érdeklődését és személyesen is ellátogat hozzánk, ide a Cserhát lábánál fekvő, sok történelmi értéket őrző kis településre, hogy meglátogassa Nógrád megye legszebb kastélyát, a Teleki Kastélyszállót, mely 1748-ban épült, az Evangélikus temetőben elhelyezkedő Teleki sírboltot, (1784.) az Evangélikus templomunkat, melynek eredeti padlózatát nagyméretű tégla alkotja s berendezései közül a szószékoltár, két keresztelő medence, és a templom padsorai vörösfenyőből készültek a XVIII. század végén.

Ha ebben a rohanó világban szeretne megállni egy pillanatra pihenni, nálunk ezt megteheti, élvezve a sziráki emberek nyitottságát és vendégszeretetét, sétálhat árnyas erdei útjainkon, vagy felfrissülhet a Kastélyszálló nyújtotta szolgáltatásoktól.

Kedves Szirákiak!

Önöket is sok szeretettel üdvözlöm, s remélem ügyeik intézéséhez hathatós segítséget találnak honlapunkon. A település vezetése számára fontos az Önök véleménye, így kérem, osszák meg velünk elérhetőségeinken. Tisztelettel várjuk hozzászólásaikat.

 

Kómár Jánosné polgármester

FELTÖLTÉS ALATT!

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
Az önkormányzat vezetői, elérhetőségük
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1.3 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
1.5 Lapok
Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Közérdekű adatok igénylése
Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések (2015.)
Éves költségvetések (2014.)
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása (2015.)
3.3 Működés
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések

Fenti közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


 

AZ EGYSÉGES KÖZADATTÁR KERESŐ AZ OLDALSÁVBAN LÉVŐ “KÖZADATTÁR” IKONRA KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

Szirák Község Önkormányzata a 2015. évben az Önkormányzat épületének külső és belső felújítását kezdte meg.
Első ciklusban, az Önkormányzat folyosóját, irodáit, és tanácstermét újította fel a képviselő-testület.
A 2016-os évben tervezik az épület teljes külső felújítását, illetve nyílászárók cseréjét, valamint a parkosítást.
 

Szirák Község Önkormányzatának Nyúltelepe

2015. év május óta működik a közmunka program keretein belül nyúltelepünk. Jelenleg két fajtát magyar óriást és német óriást tenyésztünk. A programot 20 anyanyúllal kezdtük, melyet saját építésű istállóban és saját tartástechnológiával láttunk el. Munkásaink a közmunkaprogram keretein belül állatgondozói tanfolyamot végeztek. Nyúltelepünkön félév alatt a létszámot megtízszereztük.

Zárt tartástechnológiában tenyésznyulakat, és vágónyulakat állítunk elő, melyek igen keresettek. Az értékesítés folyamatos, telepünk teljesen önellátó.

 

Olvasás folytatása