Kedves Látogatónk!

Szirák polgármestereként Szeretettel és Tisztelettel üdvözlöm községünk honlapján.

Nézzen körül itt, a világháló sziráki pontján, ismerje meg a már az ősidőktől lakott, gyönyörű természeti környezetben fekvő településünk történetét, múltját és jelenét.

Bízunk benne, hogy felkeltjük érdeklődését és személyesen is ellátogat hozzánk, ide a Cserhát lábánál fekvő, sok történelmi értéket őrző kis településre, hogy meglátogassa Nógrád megye legszebb kastélyát, a Teleki Kastélyszállót, mely 1748-ban épült, az Evangélikus temetőben elhelyezkedő Teleki sírboltot, (1784.) az Evangélikus templomunkat, melynek eredeti padlózatát nagyméretű tégla alkotja s berendezései közül a szószékoltár, két keresztelő medence, és a templom padsorai vörösfenyőből készültek a XVIII. század végén.

Ha ebben a rohanó világban szeretne megállni egy pillanatra pihenni, nálunk ezt megteheti, élvezve a sziráki emberek nyitottságát és vendégszeretetét, sétálhat árnyas erdei útjainkon, vagy felfrissülhet a Kastélyszálló nyújtotta szolgáltatásoktól.

Kedves Szirákiak!

Önöket is sok szeretettel üdvözlöm, s remélem ügyeik intézéséhez hathatós segítséget találnak honlapunkon. A település vezetése számára fontos az Önök véleménye, így kérem, osszák meg velünk elérhetőségeinken. Tisztelettel várjuk hozzászólásaikat.

 

Kómár Jánosné polgármester

Valamennyien észrevettük, hogy a Művelődési Ház (országos műemlék) teteje igen rossz állapotban volt, hiszen egy nagyobb eső után szinte minden helyisége beázott. Még ennél is ijesztőbb volt a faszakértő véleménye, aki súlyos rovarkárt és gombásodást is megállapított.

Szirák Község Önkormányzata ezért 2016-ban indult az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) veszélyeztetett műemlékek sürgős állagmegóvására kiírt pályázatán, és támogatást is nyert. Ebből a támogatásból valósult meg a legveszélyeztetettebb tetőrész idei felújítása, amit valamennyien láthatunk, hiszen erre a részre új cserepek kerültek. Örülünk a megvalósulásnak és a további pályázatokhoz sok sikert kívánunk!

 

Szirák Polgárosodásáért Alapítvány híre:

 

Egy bensőséges összejövetel keretében alapítványunk közösségi házában dr. Mészáros Endréné átvette Kómár Jánosné polgármestertől a Szirák Díszpolgára címmel járó okiratot és plakettet. Ahogy korábban közzétettük, a címet még 2016-ban adományozta Mészáros Endrénének a képviselő-testület, de csak most nyílt lehetőség a személyes átadásra.

Az összejövetel kevéssé formális, inkább szeretetteljes volt, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a megjelentek valamennyien az ünnepelt iránt érzett szeretetüket és megbecsülésüket akarták kifejezni egy élet lelkiismeretes védőnői munkájáért és a község és lakói iránt érzett ragaszkodásért.

 

Az Ünnepeltnek tiszta szívből kívánunk jó egészséget!

 

Mindenkinek, aki házi készítésű finomságokkal tette teljessé a jó hangulatot, köszönjük a kedvességét!

E kis füzetecskét ajánlom minden kedves olvasó megértő és kritikus figyelmébe:

Még 2014-ben megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy össze kellene

állítani egy kis füzetecskét a sziráki evangélikusságról: amíg élnek a múlt hiteles tanúi,

a témával kapcsolatos – Szirákról szóló – történet, irodalmi utalás az archívumokban

fellelhető. Ezeket talán azért kell papírra vetni, hogy utódainknak legyen mit

megszívlelni: a múltunkról, az anyákról, az apákról, az együtt élő nemzedékek atyafiairól, anya-lányairól, az egykori vezetőinkről, elöljáróinkról, az ott élő egyszerű emberekről, azok anyagi és lelki összefogásáról példát venni, okulni a hibákból, s építeni a reményteljes jövendőt, így a reformáció 500 éve nevezetes fordulóján.

LETÖLTÉS

 

Hlavacska András szerkesztő
(sz: Szirák, 1946-Jászberény, 2016-május – 2017. április)

Sziráknak már az Árpád kortól kezdve volt temploma, és a középkor folyamán volt időszak, hogy egyszerre kettő is. Egy plébániatemplom és a Szirákon letelepedő Johannita lovagrend kupolás kéttornyú temploma, amelynek egyetlen megmaradt emléke, egy laposan faragott kopasz kerek arcú durva férfifej a mai evangélikus templom jobb sarkán befalazva látható.

A plébániatemplomot, vagyis a mai katolikus templom elődjét, egy 1715-ben készült jegyzék írja le: kőből épült, négyzetes toronnyal, festett kálváriával számottevően sok felszerelési tárgyal rendelkezett és a Szent Őrzőangyalok tiszteletére volt felszentelve.

 

1773-tól a falu a földesúr által a Lutheránus hitre tért, a katolikus hitélet megszűnt a templomok elpusztultak.

A 20. század elején a sziráki katolikus értelmiség határozta el, hogy újra katolikus templomot épít a falu központjában. A kezdeményezés élén az akkori gyógyszerész állt, aki az akkori egyháztanács elnöke is volt.

A katolikusoknak először csak egy imaháza volt, a kert sarkában kereszttel. A ház kívülről teljesen normális, egyszerű lakóház volt a falu főutcáján, a háború után államosították, a rendszerváltást követően nem igényelték vissza. A templom felépülése után az államosításig harangozóházként funkcionált.

 

A katolikus templom telkét Rétainé Erzsébet adományozta az egyháznak. Viszonylag nedves helyen épült, emiatt az egyik oldalon vasgerendával erősítették meg a talajt, hogy ne süllyedjen meg.

A templomépítés sziráki adományozói közül a legnagyobb összeget Dr. Czira Gergely ügyvéd adta, illendően fele-fele részben megosztva két kiskorú lánya, a később fiatalon elhunyt Czira Magdolna és Czira Judit nevében. Az adományozók nevét a torony keresztjébe tették.

A templomot a karzaton lévő évszám tanúsága szerint 1931-ben szentelték fel, a mennybe fölvett Nagyboldogasszony tiszteletére.

A templom stílusa: historizáló neobarokk. Egyhajós síkmennyezete, karzata és a szentélyből nyíló sekrestyéje van. Festett fa főoltárát nagyméretű olajfestmény díszíti. Két mellékoltára van, az egyik Jézus Szíve a másik a Szűzanya tiszteletére, benne karácsonykor a Betlehemmel, húsvétkor a Szentsírral. Karzatán egy 2013-ban vásárolt, 2 manuál+pedál digitális orgona van. Tornyában 2 acélharang lakik.

A templom 2009-ben kapott új toronysisakot, az egyházmegye és a hívek adományából, az új toronykereszt belseje rejti az utókor számára, az adakozók névsorát a régiekkel együtt. A hívek adományából a templom szobrai restaurálva lettek, új szobrokkal és új lobogókkal szépült és gazdagodott a templom.

2013-ban készül el a templomfeljáró lépcső új burkolata a templomot építő Murányi Imre leányának Juditnak és férjének Lászlónak adományából.

Forrás: Sziráki plébánia

Kastelyszirak.hu

 

 

Szirák Község Önkormányzata a nyári szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak minden munkanapon 2017. június 19-től – 2017. augusztus 25-ig  folyamatosan biztosítja.

Tájékoztatom, hogy a gyermekétkeztetésben azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt, akiknek a szülei azt nyilatkozatban kérték.

Átvétel helye: Szirák Község Önkormányzata

Átvétel ideje: 10:30 -tól – 13:00 –ig.

Alakul a hősi emlékmű környéke.
Múlt pénteken a Táncsics utca ad hoc alakult csapatával (Bihari Katica, Joóbné Irénke, Hatalyák Dezső és Kulikné Bányász Erzsike mint tiszteletbeli) felástuk és beültettük az egynyári ágyat és javítottunk az évelők ágyásain.

Szünidei gyermekétkeztetés

 

Szirák Község Önkormányzata a tavaszi szünetben történő szünidei gyermekétkeztetés 2017. április 13-án, (csütörtökön) és 2017. április 18-án (kedden)  biztosítja.

 A gyermekétkeztetésben azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt, akiknek a szülei azt nyilatkozatban kérték.

Átvétel helye: Szirák Község Önkormányzata

Átvétel ideje: 10:30 -tól – 13:00 –ig.