Több mint 46 éve kerültem el Otthonról, de emlékeimben SZIRÁK mindenkor az erőt adó gyökereket, az éltető szülőföldet jelenti számomra. Időtlenül benne élnek örömteli gyermekkorom meséi, a játszótársaimmal közös nevetések, első szerelmeim, ifjúságom jövőt festő álmai, szeretett testvéremmel való véd- és dacszövetség megbonthatatlannak hitt sziklaszilárdsága, szüleim, nagyszüleim óvó, intő szavai, a távolabb élő rokonok látogatásával járó várakozás izgalmai, a kertünk végében lévő kis patak és rét adta szabadság érzet….., és még sorolhatnám a végtelenségig,….. melyektől Szirák számomra mindenkor nagybetűvel írott SZIRÁK marad!

Fotók: Szirák Emlékkönyve, valamint Szirák Polgárosodásáért Alapítvány közösségi FB. oldalairól kölcsönözve