A sziráki evangélikus gyülekezet lelkészei a kezdetektől a reformáció 500-ig

A sziráki evangélikus gyülekezet lelkészei a kezdetektől a reformáció 500-ig

E kis füzetecskét ajánlom minden kedves olvasó megértő és kritikus figyelmébe:

Még 2014-ben megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy össze kellene

állítani egy kis füzetecskét a sziráki evangélikusságról: amíg élnek a múlt hiteles tanúi,

a témával kapcsolatos – Szirákról szóló – történet, irodalmi utalás az archívumokban

fellelhető. Ezeket talán azért kell papírra vetni, hogy utódainknak legyen mit

megszívlelni: a múltunkról, az anyákról, az apákról, az együtt élő nemzedékek atyafiairól, anya-lányairól, az egykori vezetőinkről, elöljáróinkról, az ott élő egyszerű emberekről, azok anyagi és lelki összefogásáról példát venni, okulni a hibákból, s építeni a reményteljes jövendőt, így a reformáció 500 éve nevezetes fordulóján.

LETÖLTÉS

 

Hlavacska András szerkesztő
(sz: Szirák, 1946-Jászberény, 2016-május – 2017. április)

A sziráki Nagyboldogasszony templom története

Sziráknak már az Árpád kortól kezdve volt temploma, és a középkor folyamán volt időszak, hogy egyszerre kettő is. Egy plébániatemplom és a Szirákon letelepedő Johannita lovagrend kupolás kéttornyú temploma, amelynek egyetlen megmaradt emléke, egy laposan faragott kopasz kerek arcú durva férfifej a mai evangélikus templom jobb sarkán befalazva látható.

A plébániatemplomot, vagyis a mai katolikus templom elődjét, egy 1715-ben készült jegyzék írja le: kőből épült, négyzetes toronnyal, festett kálváriával számottevően sok felszerelési tárgyal rendelkezett és a Szent Őrzőangyalok tiszteletére volt felszentelve.

 

1773-tól a falu a földesúr által a Lutheránus hitre tért, a katolikus hitélet megszűnt a templomok elpusztultak.

A 20. század elején a sziráki katolikus értelmiség határozta el, hogy újra katolikus templomot épít a falu központjában. A kezdeményezés élén az akkori gyógyszerész állt, aki az akkori egyháztanács elnöke is volt.

A katolikusoknak először csak egy imaháza volt, a kert sarkában kereszttel. A ház kívülről teljesen normális, egyszerű lakóház volt a falu főutcáján, a háború után államosították, a rendszerváltást követően nem igényelték vissza. A templom felépülése után az államosításig harangozóházként funkcionált.

 

A katolikus templom telkét Rétainé Erzsébet adományozta az egyháznak. Viszonylag nedves helyen épült, emiatt az egyik oldalon vasgerendával erősítették meg a talajt, hogy ne süllyedjen meg.

A templomépítés sziráki adományozói közül a legnagyobb összeget Dr. Czira Gergely ügyvéd adta, illendően fele-fele részben megosztva két kiskorú lánya, a később fiatalon elhunyt Czira Magdolna és Czira Judit nevében. Az adományozók nevét a torony keresztjébe tették.

A templomot a karzaton lévő évszám tanúsága szerint 1931-ben szentelték fel, a mennybe fölvett Nagyboldogasszony tiszteletére.

A templom stílusa: historizáló neobarokk. Egyhajós síkmennyezete, karzata és a szentélyből nyíló sekrestyéje van. Festett fa főoltárát nagyméretű olajfestmény díszíti. Két mellékoltára van, az egyik Jézus Szíve a másik a Szűzanya tiszteletére, benne karácsonykor a Betlehemmel, húsvétkor a Szentsírral. Karzatán egy 2013-ban vásárolt, 2 manuál+pedál digitális orgona van. Tornyában 2 acélharang lakik.

A templom 2009-ben kapott új toronysisakot, az egyházmegye és a hívek adományából, az új toronykereszt belseje rejti az utókor számára, az adakozók névsorát a régiekkel együtt. A hívek adományából a templom szobrai restaurálva lettek, új szobrokkal és új lobogókkal szépült és gazdagodott a templom.

2013-ban készül el a templomfeljáró lépcső új burkolata a templomot építő Murányi Imre leányának Juditnak és férjének Lászlónak adományából.

Forrás: Sziráki plébánia

Kastelyszirak.hu

 

 

Szünidei gyermekétkeztetés

Szünidei gyermekétkeztetés

Szirák Község Önkormányzata a nyári szünidei gyermekétkeztetést az arra jogosultaknak minden munkanapon 2017. június 19-től – 2017. augusztus 25-ig  folyamatosan biztosítja.

Tájékoztatom, hogy a gyermekétkeztetésben azok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt, akiknek a szülei azt nyilatkozatban kérték.

Átvétel helye: Szirák Község Önkormányzata

Átvétel ideje: 10:30 -tól – 13:00 –ig.

Alakul a hősi emlékmű környéke!

Alakul a hősi emlékmű környéke!

Alakul a hősi emlékmű környéke.
Múlt pénteken a Táncsics utca ad hoc alakult csapatával (Bihari Katica, Joóbné Irénke, Hatalyák Dezső és Kulikné Bányász Erzsike mint tiszteletbeli) felástuk és beültettük az egynyári ágyat és javítottunk az évelők ágyásain.