Tisztelt Adózók!

A személyjövedelemről szóló ( 1996. évi CXXVI .) törvény lehetőséget teremt arra, hogy mindenki maga döntse el, kit támogat jövedelemadója 1%-ával.

A Szirák Polgárosodásáért Alapítványt 2012 tavaszán jegyezték be. Célunk a természetes és épített környezet védelme, a kulturális örökség megőrzése, a sziráki lakosság életkörülményeinekjavítása, a polgárosodás és a helyi közélet demokratikus fejlődése, a cigány kisebbség felzárkóztatásának elősegítése, ez irányú oktatás és szemléletformálás.

Az alapítvány vagyonának az okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról a kuratórium gondoskodik.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, amennyiben egyetért céljaival.

Kérjük, támogassák  alapítványukat  adójuk 1%-ával!

 

A 2016. évi adóbevallásához mellékelt rendelkező nyilatkozatra az alábbiakat írják:

 

A kedvezményezett adószáma: 18290000-1-12 Szirák  Polgárosodásáért  Alapítvány

 

Szíves támogatását köszönjük.

Szirák  Polgárosodásáért Alapítvány