Katolikus Egyházközösség

A SZIRÁKI TEMPLOM TÖRTÉNETE

Sziráknak már az Árpád kortól kezdve volt temploma, és a középkor folyamán volt időszak, hogy egyszerre kettő is. Egy plébániatemplom és a Szirákon letelepedő Johannita lovagrend kupolás kéttornyú temploma, amelynek egyetlen megmaradt emléke, egy laposan faragott kopasz kerekarcú durva férfifej a mai evangélikus templom jobb sarkán befalazva látható.

A plébániatemplomot, vagyis a mai katolikus templom elődjét, egy 1715-ben készült jegyzék írja le: kőből épült, négyzetes toronnyal, festett kálváriával számottevően sok felszerelési tárgyal rendelkezett és a Szent Őrzőangyalok tiszteletére volt felszentelve. (tovább…)

Evangélikus Egyházközösség

  1. A templom története

A Sziráki Evangélikus Templom régre nyúló történettel rendelkezik. Már az első ezredfordulóról vannak utalások egy Máltai Johannita Lovagrend által működtetett rendházról, ami a mai templom helyén állt. Ez a rendház a XIV. századig létezett Szirákon. Ennek alapjait az építők megtalálták, és belőle egy faragott követ beépítettek az új templom falába.

Az Evangélikus jelenlét a községben már a reformáció idejében kezdődött. Volt templomuk is, amiről csak keveset tudunk. Mindenesetre az biztos, hogy kicsinek bizonyult a hívek számához és Szirák státuszához képest. A tagok létszáma 1779-ben 1312 fő volt. Szirák járási és esperesi székhely is volt, nem beszélve arról, hogy a Nógrádi Egyházmegye egyik legrégebbi közösségének számított.

A jelenlegi templom építése 1782-ben kezdődött és 1788-ra lett kész. Megvalósulásában döntő szerepe volt gróf Teleki Józsefné született Róth Johanna áldozatkészségének.

Az építmény tervei Jung József pesti építésztől származnak. Többek között ő alkotta meg a Hatvani Grassalkowich kasélyt és felügyelte az Aszódi Podmaniczky kastély átépítését.

Kialakításán látszik a nagyvonalú anyagi háttér. Páratlan akusztika jellemzi. Befogadóképessége 260 fő (ülőhely). Orgonája egy manuálos, megbízható szerkezet, a templommal egyidős. Oltára teljes egészében fából készült, míves faragással. Ismereteink szerint közép Európa legnagyobb fa oltáráról beszélünk.

A templomtoronyban 4 harang található, ezekből 2 van rendszeres használatban. A másik 2 már csak idézi az egykor működő, és zenélő toronyórát, aminek mára sajnos csak a nyomai lelhetők fel. A templom az évszázadok során egy-két tűzvészen és több felújításon is átesett, a legutóbbi renoválás 2004-ben fejeződött be.

Bővebben itt. (link: http://szirak.lutheran.hu/tortenet.htm) (tovább…)

Rendeletek

rendeletek

Talajterhelési díj Magánszemélyek kommunális adójáról
Szociális rendelet Képviselők tiszteletdíjáról
Szociális rendelet hatályon kívüli Helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Szociális rendelet módosítás Helyi iparűzési adóról
Szervezeti és működési szabályzat módosítás 1. Étkezések térítési díjáról
Szervezeti és működési szabályzat módosítás 2. Építészeti örökség helyi egyedi védelméről
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról – módosítás