06 (32) 485-148, 06 (30) 565-8855 szirakigazgatas@szirak.hu

Evangélikus templom harangjai

Evangélikus templom két kisebb harangja

Az evangélikus templom harangjai

Nagyboldogasszony búcsú 2014.

Katolikus templom orgona