Aprófalva Óvoda

ovi1

A Sziráki APRÓFALVA óvoda bemutatkozása

 

Cím:                   3044 Szirák, Róth Johanna út 1.

Telefon:             +36/32 485-035,   06/70- 434 8088

E-mail:               bogera@citromail.hu

Vezető óvónő:     Bajnócziné Bognár Erika

 

Az Aprófalva óvoda, Szirák központjában működik egy műemlék jellegű épületben, kellemes természeti környezetben, gyermekbarát udvarral. Gyermekeink mindegyike helyi lakosú, soknak a testvére, de még a szüleik is ebbe az óvodába jártak.

ovi2

ovi3

Óvodánk 50 férőhellyel rendelkezik, a gyermekeket két csoportban fogadjuk. (kis-középső, és középső-nagy csoport)

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze. Az otthoni nevelést –folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva a szülőkkel – igyekszünk kiegészíteni. A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, közös ünnepek, rendezvények.

Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Kollégáink mindegyike további szakképesítéssel is rendelkezik. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban.

 

Az óvoda szolgáltatásai:

  • Fejlesztő pedagógiai felzárkóztató foglalkozás
  • Logopédiai ellátás
  • Hitoktatás

 

Legfontosabb nevelési elveink:

  1. A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása;
  2. Nevelésünkben törekszünk a gyermek személyiségének, differenciált képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatására, tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség biztosítására;
  3. Az óvodai élet egészét a játék és játékosság jellemzi, ennek rendeljük alá az összes többi tevékenységi formát;
  4. Gondoskodunk a gyermek egészséges fejlődését elősegítő tárgyi és személyi környezetről;
  5. Biztosítjuk a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő fejlődését.

Helyi nevelési programunk a Komplex prevenciós óvodai program adaptálása, mely a tanulási zavarok korai szűrését és korrigálását tűzte ki célul. A legtermészetesebb gyermeki megnyilvánulásokra, a játékra és a mozgásra épít. Mindent, amit lehet, természetes környezetben, élmény szinten, tapasztalatok szerzésével ismertetünk meg a gyermekekkel.

Óvodai napirendünk kialakításakor figyelembe vesszük azt az alapelvet, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a szabad játék. Ennek feltételeit biztosítjuk mind a csoportszobákban, mind az udvaron. Udvarunk tágas, sokféle mozgásos játékra nyújt lehetőséget.

A kötetlen és kötelező foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára épülő játékos tevékenységek. Gyakran, ha lehet, mindennap kint tartózkodunk a szabadban, sétálunk, kirándulunk az óvoda környékén.

Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: Idősnapi köszöntés . Mikulás ∙ Karácsony ∙ Farsang ∙ Húsvét ∙ Anyák napja ∙ Március 15. ∙ Gyermeknapi sportprogramok ∙ Évzáró ünnepség.

Az érdeklődő szülőknek szívesen adunk bővebb tájékoztatást, telefonon, vagy személyesen.

 

Szirák, 2016. január 18.

                                                                                                          Bajnócziné Bognár Erika

                                                                                                               Óvodavezető

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2016/2017-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Különös Közzétételi Listája a 2015/2016-es nevelési évről

Aprófalva Óvoda Szirák Helyi nevelési programja

A pedagógusi szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Beruházások

Szirák és Térsége szennyvízcsatorna beruházás

Esküvők

Szabina és István

Anikó és Zoltán

A Budapest Zornica táncegyüttes előadása Szirákon

Mariann és Roland

Anett és Péter

Egyházi videók

Evangélikus templom harangjai

Evangélikus templom két kisebb harangja

Az evangélikus templom harangjai

Nagyboldogasszony búcsú 2014.

Katolikus templom orgona