A honlap nyitóoldala

Tisztelt Ebtartó!

Szirák község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani ( az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az összeírást a Vanyarci Közös Önkormányzati Hivatal Sziráki Kirendeltség alkalmazásában álló köztisztviselők, illetve Szirák Község Önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak végzik. Az ebösszeírók megbízólevéllel rendelkeznek.

 

Az ebösszeírás időpontja : 2015. április 07-től 2015. április 10-ig.

 

Kérem szíveskedjenek az ebösszeíró köztisztviselőkkel együttműködni és a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek eleget tenni.

Tisztelettel : Kómár Jánosné polgármester

 Ebösszeíró adatlap ...pdf

 


A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 

Kómár Jánosné polgármester

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfő: 8.00 - 12.00
  • szerda: 8.00 - 12.00 / előzetes bejelentkezésre

 

Bagi Melinda /foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfő: 8.00 - 12.00

 

Mikus Kinga aljegyző /általános ügyek

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfő: 8.00 - 12.00
  • szerda: 8.00 - 12.00

 

Novák Zoltán /lakásfenntartási támogatás, népességnyilvántartás, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyfélfogadási idő:

  • szerda: 8.00 - 12.00

 

Herig Andrásné / adóügyek, hagyaték

Ponyikai Andrásné  anyakönyvi ügyek

 Ügyfélfogadási idő:

  • péntek: 8.00 - 12.00


Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala

tájékoztatja a lakosságot, hogy ügyfélfogadást

minden kedden 9.30 - 11.30 között tart.